Disclaimer

Aansprakelijkheid:

De volledige inhoud van de website is, tenzij anders vermeld, juridisch beschermd en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Blomness worden verhandeld, veranderd, op andere websites geplaatst, opnieuw gebruikt, te gelde gemaakt of op een andere wijze worden gebruikt. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld en bijgehouden. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de verstrekte informatie. Blomness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele fouten in de inhoud van de website.

Deze website dient ter algemene informatie. Zij vormt geen vervanging voor of overig professioneel advies. Blomness aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die op basis van deze website worden verricht. Het gebruik van de website en het downloaden van gegevens is voor eigen risico van de gebruiker. Blomness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor ontstaat, bijvoorbeeld aan de gegevensbestanden of aan de hard- of software van de gebruiker.